Styrelse

Styrelsens sammansättning
Samtliga i styrelsen nås via info@brfkullen1och2.se


Ordförande

Karin Modig

Sekreterare
Jimmy Charléz

Kassör
Liselott Rahmqvist

 Övriga Ledamöter

Aram Hellstadius

Cecilia Haddad Ringborg

Suppleanter
Daniel Näsman

Martin Naess