Styrelse

 

Styrelsens sammansättning
Samtliga i styrelsen nås via info@brfkullen1och2.se


Ordförande

Jimmy Charléz

Sekreterare
Aram Hellstadius

Kassör
Liselott Rahmqvist

 Utemiljö & Trädgård
Karin Modig

Husombud & Trivsel
Martin Naess