Styrelse

Styrelsens sammansättning
Samtliga i styrelsen nås via info@brfkullen1och2.se


Ordförande

Karin Modig

Sekreterare
Jimmy Charléz

Kassör
Liselott Rahmqvist

 Utemiljö & Trädgård
Gustav Dahlberg

Husombud & Trivsel
Martin Naess

Nyhetsbrev & Infobrev
Andreas Vikman

Avfallshantering & Återvinning
Agnes Wennström Jansson

Suppleant
Daniel Näsman